Publikációk


Kutatások


Galéria


Blog


EnglishPUBLIKÁCIÓK

ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIA

A tudás képe - a magyar felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója Magyarországon
előkészületben
A magyar felsőoktatás átalakulásának társadalomfilozófiai vizsgálata
kandidátusi disszertáció, védés: 2000. Kézirat, Budapest, MTA Kézirattár
Higher Education in Hungary in the Period of Transformation 1990-1992
Vienna 1992, Institut für Wissenschaft vom Menschen


TANULMÁNYOK KÖTETEKBEN

Mire jó a doktori fokozat a munkaerőpiacon?
In: Mosoniné Fried Judit-Tolnai Márton (szerk): Fiatal kutatók - AZ életpálya kezdete. Budapest, Typotex 2010. p. 107-125.

Knowledge Communication in the Age of Converging Tools
In: Integration and Ubiquity Ed.: Kristof Nyiri Passagen Verlag Vienna 2008. p. 241-248.

Tudomány és politika új találkozási pontja: a tömegmédia
In: Tudomány és politika. Szerk.: Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton, Typotex, Budapest. 2008. p. 81-92.

Two Cultures and the Third One: the Natural Sciences and the Humanities in Media Communication
In: Workshops of Science Communication Budapest, Tudástársadalom Alapítvány - NKTH 2007

Tudomány és közönség új találkozása: a Mindentudás Egyeteme
In: A tudományon kívül és belül Szerk.: Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton, MTA KSZI, Budapest. 2005. p. 93-108.

Szabadság és tekintély a tartalomszolgáltatásban
In: Konvergencián innen és túl - Digitális jövőképek 47-55 Média Hungária Könyvek Budapest, 2004.

A magyar felsőoktatás hosszú évtizede
In: Felsőoktatás új pályán. 46-89. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.


Egyetemi átalakulás és tudományos gondolkodás a mai Magyarországon
In: Az európai egyetem funkcióváltásai 139-149, Magyar Felsőoktatás könyvek Budapest, 2001.


TANULMÁNYOK, CIKKEK FOLYÓIRATOKBAN

Nekünk így is jó? - Egyházszociológiai felmérés tükrében a magyarországi evangélikusság
In: Credo 2010/3-4 101-114.

The New Media Strategy of Science - 2010

In: issuu.com/gyfabri/docs/mediastrat_science_fgy

A felsőfokú reálképzés tényei és tétjei
In: Felsőoktatási Műhely 2008/IV.

Magyar felsőoktatás és amerikai példa
In: Felsőoktatási Műhely 2008/III.

A két kultúra és a harmadik: természettudomány, bölcsészet a médiakommunikációban - a Mindentudás Egyeteme tapasztalatai alapján
In: Magyar Tudomány 2007/2.

Hungary: academy is not obsolete or discriminatory
In: Nature 442, 353 (27 July 2006) p. 1034-1035

Az ernyő és a kas - avagy tudománykommunikáció konzervatív forradalma
In: Szépirodalmi Figyelő 2006/2.

Felsőoktatás, rendszer, váltogatások
In: Magyar Tudomány 2005/6.

Tudomány és közönség új találkozásai
In: Világosság 2005/1. 3-15.

A felsőoktatás nyilvánossága: szakmai érték és üzleti érdek
In: A II. Felsőoktatási marketing konferencia kiadványa Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2005.

Tudomány, közvélemény, media
In: Magyar Tudomány 2004/11.

A kommunikációfilozófia gyakorlata
In: Világosság 2004/7. p. 75-98.

Intézményrendszer és finanszírozás a társadalomtudományokban
In: Világosság 2003/7-8. p. 169-175.

Az Akadémia és a Mindentudás Egyeteme
In: Világosság 2002/10-12. p. 8-14.

Magyar tudomány és infokommunikációs változások
In: Világosság 2002/8-9. p. 17-24.

Tudományos gondolkodás és egyetemi átalakulások
Világosság 1999/9-10 p 105-115

A magyar egyetem látszata
Beszélő 1998/8 p. 58-61

Egy hálózati tudományos könyvtár jelentőségéről
ACTA Doctorandorum 1997/2. p. 16-19


SZERKESZTÉS, SOROZATSZERKESZTÉS, BEVEZETŐK

Credo - Evangélikus folyóirat - 2009-től
szerkesztőbizottsági tag

Világosság - bölcsészeti folyóirat 2002-től
főszerkesztő

Felsőoktatási Műhely - felsőoktatási folyóirat 2007-2010
főszerkesztő

Mindentudás Egyeteme - előadássorozat, előadások
(sorozat-szerkesztés, előadások szerkesztése) Budapest, Mindentudás Egyeteme kht 2002-2008.

Eco-képek Világosság-könyvek 3.
(sorozat-szerkesztés) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2007.

Workshops of Science Communication
Budapest, Tudástársadalom Alapítvány - NKTH 2007

Tudomány és média
(szerkesztés és bevezető tanulmány) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány - NKTH 2006

A tudománykommunikáció értelme és értéke
(szerkesztés és bevezető tanulmány) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány - NKTH 2006

Politikai teológia - történeti perspektívában Világosság-könyvek 2.
(sorozat-szerkesztés) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2006.

A szubjektum problémája - Világosság-könyvek 1.
(sorozat-szerkesztés és előszó) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2005.

Mindentudás Egyeteme - I-VI. kötet 2003-2006
(sorozatszerkesztés) Budapest Kossuth Kiadó 2003-2006

Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai
szerkesztette Kondor Zsuzsanna, Fábri György; Budapest : Századvég Kiadó, 2003

Országos Doktori Jegyzék
szerkesztés (Budapest 1999-2000)

Users' Guide to Hungary for Students (1999, 2000, 2001)
Editor and thesis Budapest 1999. TEMPUS Public Foundation)

Business and Higher Education - background studies
Editor and preface (Budapest, 1999. Business Leaders Roundtable)

2000 - esély az ezredfordulón. A szellemi tőke Magyarországon
(szerkesztés és tanulmány) Budapest 1994, Foundation for the Development of Intellectual Resources, TEMPUS Magyarországi Iroda

Dr. habil Fábri György
egyetemi docens
gyorgy.fabri@ppk.elte.hu

KUTATÁSI TERÜLETEK
tudománykommunikáció, felsőoktatás-szociológia, társadalmi kommunikáció, politika-filozófia

OKTATÁS
 • Tudományelmélet és tudományszociológia - szakkollégiumi BA kurzus
 • Ideológia és szociálpszichológia az alkotmányozásban - doktori kurzus
 • Felsőoktatás- és tudományelmélet - posztgraduális szakirányú
 • Tudománykommunikáció - posztgraduális szakirányú képzés
 • Felsőokatás- és tudománymenedzsment / Tudománykommunikációs modul - szakfelelős
 • JELENLEGI KUTATÁSI PROJEKTEK
 • Tudománykommunikáció: A tudomány iránti fogékonyság felkeltése és a társadalmi információs szakadék áthidalása - ELTE TÁMOP 4.2.1. B-09/1/KMR
 • Felsőoktatás: a nemzetközi és nemzeti felsőoktatási rangsorok tipológiája, használati jellemzői - TudásTárs csoport
 • Értékkommunikáció és média - ELTE-MTA Kommunikációelméleti Kutatócsoport
 • A magyar ideológia - ELTE PPK Pszichológiai Intézet
 • SZAKMAI KÖZÉLET
  ELTE - rektorhelyettes
  Világosság - főszerkesztő
  Credo - szerkesztőségi tag
  MTA - köztestületi tag
  AAAS - tag

  KÖZÖSSÉG